Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


NOVÍ ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCI ABSOLVOVALI ŠKOLENÍ V SZU

     

Ve dnech 15.-19.9. proběhlo v Brně a v Jablonci n. Nisou úvodní školení s novými zahraničními obchodními zástupci SZU, konkrétně s Androu Protopopescu z Rumunska a s Gyulou Gálem z Maďarska. Školení se účastnila i naše stávající spolupracovnice a obchodní zástupkyně pro Srbsko – Mirjana Opacic (SZU Balkan).

Výše jmenovaní získali potřebné teoretické znalosti z jednotlivých oborů, měli možnost osobně se seznámit se zaměstnanci našeho podniku a v neposlední řadě si prakticky prohlédnout chod zkušeben jak v Brně, tak v Jablonci. Hlavním výstupním dokumentem a současně dohodou mezi zahraničními obchodními zástupci a SZU je podepsaná Smlouva o zprostředkování, která vymezuje pravidla a podmínky spolupráce mezi oběma stranami.