Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Nová zelená úsporám

     


Vláda schválila návrh věcného záměru programu „Nová zelená úsporám“, který ji předložil ministr Tomáš Chalupa.
Jedním z výrobků podle Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013jsou i tepelná čerpadla.
cerpadla  300Zápis tepelných čerpadel do Seznamu výrobků a technologií (SVT) je možný pouze za předpokladu, že deklarované parametry byly ověřeny v některé ze zkušebních laboratoří registrovaných v European heat pump association (EHPA)
Strojírenský zkušební ústav s.p. je registrovanou laboratoří v České republice , která Vám tyto služby nabízí pro ověření „Povinných i Volitelných parametrů“.

EHPA logo 20110607120716_bigcerpadla  300