Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Nová kancelář SZÚ v Žilině

     

Ke dni 1. 6. 2014 Strojírenský zkušební ústav otevřel svou kancelář v Žilině na Slovensku.

SZU Slovensko:

Oprávněná právnická osoba (OPO), která má oprávnění k ověřování plnění požadavků bezpečnosti technických zařízení. Oprávnění č. 000001-12 vydal Národný inšpektorát práce (NIP) v Košicích ve smyslu zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - §14.