Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Mítink Evropské asociace tepelných čerpadel - sekce značka kvality EHPA QL.

     

SZU hostil ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2014 mítink Evropské asociace tepelných čerpadel
sekci značka kvality EHPA QL.

Mítink byl situován na velmi reprezentativním místě v Praze na Hradčanském náměstí.

Praha byla zvolena z důvodu snadnější dopravy pro všechny zúčastněné.

Hlavními body jednání byla jednak metodika zkoušek tepelných čerpadel (TČ) pro značku kvality EHPA QL a dále pak tkz. Certifikační schéma TČ.

Pracovní skupina (TWG) usilovně pracuje na zapracování nových požadavků – sezónní energetické účinnosti do stávající metodiky, aby se poté stala kompatibilní s přicházející novou legislativou na Ekodesign a Energetické štítkování TČ.

Certifikačním schématem je myšlen ucelený proces kontroly vycházející jednak ze zkušební metodiky EHPA QL a dále z provádění pravidelných dohledů nad kvalitou výroby, kontroly zajištění servisu, náhradních dílů atp. Certifikační schéma svým způsobem nahrazuje absenci harmonizovaných požadavků pro tento druh stavebních výrobků.