Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Měření energetické náročnosti výtahů

     

SZÚ provádí měření energetické náročnosti (spotřeby elektrické energie) výtahů dle ČSN EN ISO 25745-1:2013 s vyhodnocením dle VDI 4707:2009, včetně vystavení Certifikátu – Energetického osvědčení výtahu, které je obdobou tzv. energetického štítku, používaného např. u domácích spotřebičů. Každý posuzovaný výtah je na základě měření spotřeby zařazen do konkrétní třídy energetické náročnosti a obdrží certifikát, který je možno použít zejména výrobci výtahů pro deklarování spotřeby elektrické energie svého výrobku, na kterou je v dnešní době zákazníkem kladen velký důraz. Tento standardizovaný způsob měření a vyhodnocení je současně možno použít pro porovnání jednotlivých typů či konfigurací nainstalovaných výtahů, přičemž reálná spotřeba v provozu je vždy ovlivněna více faktory, zejména způsobem a četností používání konkrétního výtahu.

 

 

Náhled certifikátu