Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Jsme oznámeným subjektem ke Směrnici EP a Rady 2014/33/EU

     

Nová Směrnice EP a Rady 2014/33/EU, která nahrazuje Směrnici EP a Rady 95/16/EC, je do právního řádu ČR zavedena formou nového Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., a nahrazuje stávající NV č. 27/2003 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

 

 

NV č. 122/2016 Sb. (ekvivalent směrnice EP a Rady 2014/33/EU) je platné od 20. dubna 2016 a SZÚ se stal oznámeným subjektem ke dni 29. dubna 2016.