Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Jednání s vedením China Special Equipment Inspection and Reseach Institute v SZU 8. 12. 2016

     

Dne 8. 12. 2016 navštívila SZU Jablonec nad Nisou šestičlenná delegace z čínské společnosti CSEI (China Special Equipment Inspection and Reseach Institute). Cílem návštěvy byla vzájemná výměna informací, týkající se uvádění výrobků na český, respektivě čínský trh a následný dozor nad nimi. Jedná se o výrobky se zvýšenou mírou rizika jako jsou tlaková a zdvihací zařízení. Záměrem vzájemné spolupráce je usnadnění vstupu českých výrobců těchto výrobků na čínský trh. Jednání o spolupráci budou pokračovat na jaře tohoto roku v Pekingu.