Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Jednání o rozšíření spolupráce DIN CERTCO

Dne 3.12.2019 jednali zástupci SZU, Michal Dvořáček a Jan Horák, s týmem expertů DIN CERTCO o možnostech prohloubení vzájemné spolupráce.

Tým expertů DIN CERTCO pod vedením Sörena Scholze, vedoucího Certifikačního orgánu této společnosti přivítal zástupce SZÚ ve svém sídle v Berlíně. Stěžejním bodem jednání byla dohoda o vzájemné užší spolupráci mezi oběma stranami s cílem rozšířit portfolio služeb SZÚ o další aktivity zaměřené nejen na německé teritorium. Hlavní okruh našeho zájmu se tak soustředil na oblast výrobkové certifikace a udílení značek kvality “DIN“ na výrobky a služby, jejichž použití je v Německu v současnosti žádané. Obě společnosti plánují v rozvoji započatých diskuzích pokračovat.

Více na toto téma

Aktuality