Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Informace pro certifikované osoby a kvalifikované specialisty v oblasti BOZP a dalších oborech

     

Informace pro certifikované osoby a kvalifikované specialisty v oblasti BOZP a dalších oborech

 

Vzhledem k personální změně na pozici manažera školení a vzdělávání v SZÚ (paní Dana Prášková není zaměstnankyní SZÚ od 1. 11. 2017) se objevuje velké množství dotazů na navazující školení a spolupráci a na platnost vydaných osvědčení a certifikátů školeným osobám. Rádi bychom vše uvedli na pravou míru

Strojírenský zkušební ústav pokračuje v dosavadní činnosti v celém rozsahu. Veškeré akreditace a certifikační schémata jsou vydané na SZÚ. Jde o následující funkce:

 

SZÚ ubezpečuje všechny klienty, že se pro ně oproti dosavadní praxi nic nemění:

Novým manažerem školení a vzdělávání SZÚ je Ing. Radka Patloková, na kterou se obracejte s dotazy ohledně školení a certifikace osob:

Ing. Radka Patloková
Manažer školení a vzdělávání

e-mail: tel.: mobil:

radka.patlokova@szutest.info
+420 541 120 359
+420 702 013 685

Těšíme se na spolupráci v nastávajícím roce 2018.