Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Implementujeme nový informační systém

     

V současné chvíli pracujeme na implementaci nového informačního systému v rámci projektu „IMPLEMENTACE KOMPLEXNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI SZÚ, S.P. S DŮRAZEM NA ŘÍZENÍ ZAKÁZEK REG. Č. PROJEKTU: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006417.“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a v jeho rámci dojde k pořízení a implementaci komplexního informačního systému včetně souvisejícího SW a HW, který je nutný k zajištění bezproblémového chodu pořizovaného komplexního informačního systému v SZU.

Dodavatelem informačního systému je společnost MELZER spol. s r.o., jakož to vybraný uchazeč nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení.