Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Dohoda o spolupráci s italským certifikačním subjektem (ICIM)

     

 

 

 

Tomáš Hruška, ředitel SZÚ, a Gaetano Trizio (CEO) ze společnosti ICIM S.p.A., uzavřeli v těchto dnech Dohodu o spolupráci, jejímž hlavním záměrem je realizace zakázek v oblasti ventilů a posílení spolupráce nejen v oblasti mechanických zařízení mezi českou notifikovanou osobou (SZU) a tímto certifikačním orgánem z Itálie (ICIM)