Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Digitální svět – téma 12. česko-německého hospodářského kulatého stolu v Düsseldorfu

     

Dne 11. 09. 2018 se pod patronací Konzulátu České republiky v Düsseldorfu konal v pořadí již 12. česko-německý hospodářský kulatý stůl, jehož hlavním tématem byla digitalizace v České republice a v Německu.

V pořadí již 12. česko-německý hospodářský kulatý stůl zorganizovaly Konzulát České republiky v Düsseldorfu, Společnost na podporu hospodářství spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko NRWINVEST a Průmyslová- a obchodní komora v Dortmundu. Akci zahájil úvodním projevem o vývoji procesu digitalizace jak v České republice, tak ve světě, konzul České republiky v Severním Porýní-Vestfálsku Daniel Žára. Za české firmy působící ve Spolkové republice Německo v oblasti digitalizace promluvili manažer pro Spolkovou republiku Německo firmy ACTUM Digital Stanislav Štýs a manažer obchodu firmy PROFINIT ČR Richard Boura. Oba zástupci českých firem informovali o svých zkušenostech s expanzí do Spolkové republiky Německo a do dalších států světa.

SZÚ na akci reprezentoval náš obchodní zástupce Marc Bartschat.