Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Budujeme nové výzkumně inovační kapacity za podpory EU

Budujeme nové výzkumně inovační kapacity pro zkoušení tepelných čerpadel a chladící techniky    

V současné chvíli jsme zahájili práce na novém projektu „ROZŠÍŘENÍ VAV KAPACIT VE STROJÍRENSKÉM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVU, S. P.“ (reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016027), jehož cílem je vybudovat nové výzkumně inovační kapacity ve vlastních nevyužitých prostorách a realizovat výzkum a vývoj na moderních měřicích technologiích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Více na toto téma

Aktuality