Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Aktivní účast SZU na podnikatelské misi ministra vnitra v Srbsku

     

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) se v osobě Michala Dvořáčka ze Zahraniční spolupráce účastnil doprovodné podnikatelské mise ministra vnitra ČR, pana Martina Peciny, při jeho návštěvě SRBSKA ve dnech 17. – 18. 12. 2013. Organizací byla za Českou republika pověřena Hospodářská komora ČR. V rámci programu této mise proběhlo podnikatelské fórum následováno dvoustrannými jednáními českých a srbských firem. Součástí programu byla rovněž návštěva průmyslové zóny Indjija. SZU se aktivně účastnilo již Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem na začátku prosince t.r. v Praze, a proto jeho účast na této podnikatelské misi byla přirozeným vyústěním dlouhodobého úsilí proniknout na srbský trh s nabídkou odborných služeb našeho podniku i srbským subjektům. V tomto úsilí získáváme podporu od našeho srbského partnera – Mirjany Opacic, která vede naši pobočku „SZU Balkan“.

Další fotografie z této mise si můžete prohlédnout na stránkách Hospodářské komory České republiky