Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


AKTIV 2013

     

AKTIV 2013

4. 6. 2013 proběhlo v brněnském hotelu Santon odborné setkání certifikovaných osob a odborně způsobilých osob
v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. v oblasti BOZP. Organizačním garantem akce byla Dana Prášková.

 

Program