Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


24. ročník seminára energetikov a revíznych pracovníkov tlakových a plynových zariadení, projektantov, podnikateľských subjektov a prevádzkovateľov v oblasti tepelnej energetiky

     

Dňa 04. 3. 2015 sa v Žiline uskutočnil 24. ročník seminára energetikov a revíznych pracovníkov tlakových a plynových zariadení, projektantov, podnikateľských subjektov a prevádzkovateľov v oblasti tepelnej energetiky, ktorý je najväčšou vzdelávacou akciou v oblasti VTZ na Slovensku. Podujatie už tradične organizovala vzdelávacia organizácia KOVOSP a profesné združenie SOTZ v spolupráci so Strojírenským skúšebním ústavem, s.p. V tomto ročníku bola zaznamenaná najvyššia účasť odbornej verejnosti (poslucháčov, hostí, prednášajúcich a vystavovateľov).

 

Hosťami a prednášajúcimi boli:

 

Hlavné témy seminára:

 

Zástupcovia SZÚ okrem prezentácie činnosti ústavu, ktorá bola uskutočnená samostatnou prednáškou odprednášali aj časť odborného programu z oblasti legislatívy, kvalifikácie personálu a zvárania tlakových a plynových zariadení. Účastníkom podujatia boli okrem odbornej literatúry poskytnuté aj materiály o činnosti SZÚ.